מדיניות ההשקעה

ההבדל בין רישיון יעוצי לרישיון שיווקי

  • מוטי זייץ
  • 03/02/2019

חשוב לדעת: מה ההבדל בין רשיון ייעוצי לרשיון שיווקי?
שירותי ניהול ההשקעות בישראל כפופים לפיקוח מחמיר מטעם הרשות לניירות ערך. חברה העוסקת בתחום ניהול השקעות או ייעוץ השקעות חייבת לקבל רישיון ממשלתי מיוחד לפעילות זו.
קיימים שני סוגים של רשיונות: רישיון ניהול השקעות ייעוצי, ורישיון ניהול השקעות שיווקי. ההבדל בין שני סוגי הרישיונות מנקודת ראותו של הלקוח הוא משמעותי ביותר, ובמאמר זה ננסה לעמוד על ההבדל בין שני סוגי הרשיונות.
הרישיון השיווקי: במסגרת רישיון זה, חברת ניהול ההשקעות רשאית לקבל עמלות או תמריצים מצדדים שלישיים. כך למשל, על פי תנאי רישיון זה ייתכן מצב שבו חברת ניהול ההשקעות רוכשת עבור לקוח מוצר פיננסי מסוים  כגון קרנות נאמנות או עודות סל של אותו בית השקעות .כאשר חברת ניהול ההשקעות גובה דמי ניהול אין כפל דמי ניהול דמי הניהול הישירים נגבים רק מהחלק הישיר של התיק שלא מושקע בקרן נאמנות , ובנוסף היא מקבלת עמלה מהיצרן של המוצר הפיננסי בגין העובדה שהיא רכשה את המוצר הפיננסי עבור הלקוח..
על אף שהדבר נשמע מוזר , אופן פעולה זה הנו חוקי ולגיטימי לגבי חברות אשר פועלות על פי רישיון שיווקי.
הרישיון הייעוצי: במסגרת רישיון זה שיקול הדעת של חברת ניהול ההשקעות חייב להיות אך ורק לטובתו של הלקוח. חברה המחזיקה ברישיון זה אינה רשאית לקבל שום עמלות או תמריצים מצדדים שלישיים, וחל על כך איסור חמור על פי חוק. כאשר הלקוח פועל באמצעות חברה בעלת רישיון ניהול השקעות ייעוצי, הוא יכול להיות סמוך ובטוח ששיקול הדעת של חברת ניהול ההשקעות הוא מקצועי ונקי משיקולים הזרים לטובתו של הלקוח.
חברת גרניט פועלת על פי רישיון ייעוצי,  לקוחותיה של חברת גרניט יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי הנכסים הפיננסיים הנרכשים לחשבונותיהם נרכשו לאחר שיקול דעת נקי ומקצועי, לטובתו של הלקוח בלבד. חברת גרניט אינה רשאית לקבל כל עמלות מצדדים שלישיים בגין נכסים פיננסיים הנרכשים לחשבונות לקוחותיה.
הדבר עולה בקנה אחד עם חזון המייסדים של חברת גרניט לספק שירותי השקעות מעולים בהיבט המקצועי, האתי, והאנושי.
כפרקטיקה של צרכנות נבונה, מומלץ לכל לקוח לברר האם חברת ניהול ההשקעות שהוא עובד מולה עוסקת בשיווק השקעות או יעוץ השקעות , כלומר פועלת על פי רישיון שיווקי או יעוצי . מנקודת ראותו של הלקוח אין עדיפות ברורה לעבוד מול חברת ניהול תיקים בעלת רישיון שיווקי.או יעוצי כי לפעמיים למוצרי אלה יש יתרון מקצועי בהיבט פיזור ההשקעות ודחיית מס ועוד היבטים נוספים חייבים לשקול כול דבר בעיתו
לקבלת פרטים נוספים בנושא זה ניתן ליצור עמנו קשר.

השאירו פרטים ונחזור אליכם


מאמרים נוספים

הבדל בין ייעוץ וניהול תיקי השקעות

ניהול IRA